Naujienos

2012-06-07 Sodininkų bendrijos „SODŽIUS“ valdybos pirmininko pranešimas
Gerbiami sodininkų bendrijos „SODŽIUS“ bendrijos nariai,

2011–10–22 visuotiniame sodininkų bendrijos „SODŽIUS“ susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba. Per šį laikotarpį valdybos nariai buvo pasiskirstę pareigomis tikslu kuo geriau optimalizuoti valdybos darbo funkcijas ir racionaliau įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.
Primenu, kad eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius po finansinių metų pabaigos. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, šiandienos susirinkime kalbėsime apie Bendrijai ypač svarbius veiklos klausimus, kurie gvildenami jau daugiau kaip keturis metus, tačiau, kaip bebūtų gaila, kompleksiškai ir savalaikiai sprendžiami nebuvo. Norint jog situacija pasikeistų, reikalingas Jūsų pritarimas. Šiandienos susirinkime valdyba norėtų su Jumis pasidalinti ateities planais bei aptarti darbus, kuriuos privalome nuveikti vardan visų Bendrijos narių ir labo.

Leiskite atkreipti Jūsų dėmesį, jog per naujosios valdybos ataskaitinį laikotarpį, t. y. nuo 2011–10–22, buvo surengti 7 valdybos posėdžiai ir 2 visuotiniai SB „SODŽIUS“ susirinkimai.

Pagrindiniai klausimai, kurie spręsti šiuose posėdžiuose, buvo:
 1. Bendrijos kelių remontas;
 2. Vandens paleidimas;
 3. Vandentiekio remontas;
 4. Mokesčių surinkimas;
 5. Skolų išieškojimas;
 6. Naujų narių priėmimas, senų išbraukimas;
 7. Kelių greideriavimas bei valymas;
 8. Geodeziniai kelių ir žemės sklypų matavimai;
 9. Žemės sklypų suformavimo ir išpirkimo Bendrijos reikmėms klausimai;
 10. Įvairūs ginčai dėl Bendrijos savininkų sklypų ribų, kelių susiaurėjimo, tvorų, ant kelio ribos užaugintų gyvatvorių ir kt.
Per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai:
 1. Gavus Trakų seniūnijos leidimą dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei genėjimo darbams – buvo nupjauti išdžiuvę bei avarinės būklės medžiai;
 2. Pradėta tvarkyti vandens gręžinio teritorija, naujai uždengtas pastato stogas (bendra rangos darbų kaina – 1.321,89 Lt);
 3. Iš Bendrijos teritorijos išvežtos šiukšlės, pašalinti kelmų augliai;
 4. Padarytas kelias prie H.Jankovskio žemės sklypo (bendra darbų kaina – 3.230,70 Lt)
 5. Išklausius Bendrijos narių prašymų, išspręsti konfliktai dėl medžių šakų, kurios netinkamai prižiūrimos kerojosi į kaimynystėje esančias teritorijas, pašalinimo;
 6. Ženkliai papildytos Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės, naujai parengti valdybos bei revizijos komisijos darbo reglamentai;
 7. Pakabinti nauji SB „SODŽIUS“ stendai, kuriuose ne tik nurodoma informacija apie naujai Registrų centre įregistruotas gatves, tačiau paprastumo dėlei yra pažymėti ir seni žemės sklypų numeriai;
 8. Remontuoti bei greideriuoti keliai (bendra darbų kaina 1.841,62 Lt);
 9. AB „LESTO“ žinion perduota elektros liniją, ko pasekoje Bendrija nebepatirs perteklinių mokesčių naštos ir komplikuotų rinkliavų už elektros energijos suvartojimą.
Kitavertus, šiuo metu susiduriame su kitomis problemomis:

Elektros stulpų naikinimas ir saugesnių – požeminių elektros linijų tiesimas. Tai sukelia neigiamų padarinių ne tik sodininkams, bet ir valdybai, kadangi atsiranda neaiškumų dėl žemės sklypų ir kelio ribų nustatymo, nors daugumoje atveju geodeziniai matavimai yra atlikti ir tinkamai suforminti;

Netinkamas kelių plotis. Kaip žinia pagal teisės aktų reikalavimus, tame tarpe ir Sodininkų bendrijos įstatymą, kelio plotis turi būti ne mažiau kaip 4 m, tačiau dėl seniai atliktų žemės sklypų bei kelių formavimo procesų pažeidimų ir savalaikio neigiamų padarinių nepašalinimo – šiai dienai situacijos pakeisti nepadarant žalos asmenų nuosavybei beveik neįmanoma;

LR Konstitucijos 30 str. įtvirtintas nuosavybės teisės pažeidimai. Atkreipiu Jūsų dėmesį, jog valdyba nustatė, jog atitinkami asmenys ne tik savavališkai uzurpavo dalį Bendrijos teritorijoje esančios valstybinės žemės, tačiau ant savo žemės sklypų ribos pasistatė pagalbinius statinius sąmoningai nesilaikydami įstatymuose numatytų reikalavimų bei negaudami reikiamų institucijų ir/arba kitų asmenų sutikimų. Ši nihilistinė situacija pažeidžia visų Bendrijos narių, be kita ko ir viešąjį, interesus, todėl Valdyba svarstys galimybę apie šiuos pažeidimus informuoti atitinkamas valstybines institucijas.

Leiskite atkreipti Jūsų dėmesį, kad artimiausiu metu būtina pabaigti valstybinės žemės privatizavimo klausimus įstatymų nustatyta tvarka:
 1. Suformuoti ir įregistruoti 5 žemės sklypus, skirtus bendrijos reikmėms;
 2. Duoti pritarimą sodininkams išsipirkti besiribojančios valstybinės žemės dalį įstatymų nustatyta tvarka;
 3. Pabaigti kelių geodeziją ir organizuoti jų pardavimą savivaldybei, kaip tai numato Sodininkų bendrijos įstatymas;
 4. Pagaliau imtis iniciatyvos ir surinkti sodininkų parašus dėl pagrindinių kelių išasfaltavimo (viso 1 km 200 m) ir nedelsiant kreiptis į Trakų savivaldybę dėl lėšų skyrimo šiam tikslui iš Kelių rezervo fondo Kelių direkcijoje. Šio tikslo įgyvendinimui yra reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas;
 5. Užsakyti projektą pagrindinių kelių apšvietimui. Šio projekto įgyvendinimui teikti paraiškas dėl lėšų skyrimo į įvairius fondus;
 6. Sutvarkyti vandentiekio detalią schemą, kuri šiai dienai išvis neegzistuoja bei nedelsiant įstatymų nustatyta tvarka atlikus kadastrinius matavimus ją kartu su vandens gręžiniu įregistruoti Registrų centre pastariesiems nekilnojamojo turto objektams suteikiant inžinerinių tinklų statusą. gerbiamieji, juk tai Bendrijos turtas, kurio šiai dienai disponuojama netinkamai;
 7. Suprojektuoti plotus vaikų ir sporto aikštelių įrengimui, kurios kuri galėtų būti Bendrijos išperkamuose sklypuose;
 8. Sutvarkyti šiukšlių konteinerių vietas;
 9. Sutvarkyti tvenkinius;
 10. Atlikti Bendrijos teritoriją juosiančios tvoros kadastrinius matavimus ir ją įregistruoti Registru centre pastarajai suteikiant inžinerinio statinio pobūdį. taip pat atlikti šio nekilnojamojo turto objekto remontą;
 11. Atlikti bendrijos narių ir ne narių apskaitą registrų žurnaluose (su realiai egzistuojančiais adresais, telefonais ar kitais kontaktiniais duomenimis);
 12. Sukurti bendrijos tinklalapį internete, kuriame būtų Viešiai skelbiamos vidaus tvarkos taisyklės, valdybos, revizijos komisijos darbo reglamentai, pranešimai sodininkams ir pan.
 13. Sutvarkyti vieningą gatvių numeraciją pagal Registrų Centro duomenis. Pažymime, jog numeracija nebesikeis – koks numeris ant namo – tapatus numeris suteiktas ir žemės sklypui;
 14. Organizuoti Bendrijos narių talkas bent du kartus per metus;
 15. Sudaryti sutartis su nebendrijos nariais.
Gerbiamieji, tik kompleksiškai atlikus šiuos darbus ir įstatymų nustatyta tvarka suformavus bei įregistravus inžinierinius įrengimus ir kitą Bendrijai priklausantį nekilnojamąjį turtą Registrų Centre – Bendrija galės rengti projektus ir teikti paraiškas įvairiems finansiniams fondams tikslu gerinti mūsų Bendrijos gerovę ir išliekamąją vertę. Valdyba, įgyvendindama užsibrėžtus tikslus, tikisi Jūsų palaikymo bei pritarimo. Pagaliau atlikime šiuos darbus savalaikiai, o ne atidėkime neapibrėžtam laiko tarpui!

Orai

Orai Trakuose Orai Vilniuje Orai Alytuje Orai Palangoje

CURRENT MOON

Rašyti atsiliepimą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.