Naujienos

2013-05-01 DĖL PARDUODAMŲ MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOJE ĮSITERPUSIŲ VALSTYBINIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ VERTĖS
 

Vilniaus susivienijimu "Sodai" šių metų pradžioje kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, LR Žemės ūkio ministeriją, Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽUM bei kitas institucijas su prašymu leisti sodininkams baigti teritorijų pertvarkymo projektus pagal Žemės įvertinimo metodiką patvirtintą LR Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205, galiojusią iki LR Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1530 įsigaliojimo.

LR Vyriausybė, LR Žemės ūkio ministerija bei kitos institucijos atsižvelgė į sodininkų skundus, kad nauja tvarka įsigaliosianti nuo 2013 m. kovo 1 d. , ir pagal kurią mėgėjų sodo teritorijoje įsiterpusio valstybinės žemės sklypo, kurio neįmanoma suprojektuoti kaip atskiro individualaus mėgėjų sodo sklypo, vertė apskaičiuojama vadovaujantis žemės verčių zonų žemėlapiais, apsunkins sodininkų situaciją, nes tokių įsiterpusių valstybinės žemės sklypų išsipirkimas pabrangs, o pradėtas projektų ruošimas nebus tęsiamas, nes niekas nenorės pirkti tokių sklypų už vidutinę rinkos kainą.

LR Vyriausybė 2013 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 294 (Žin., 2013. Nr. 38 - 1861) Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 "Dėl žemės įvertinimo tvarkos" pakeitimo nutarė pratęsti terminą iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir leisti išsipirkti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus už nominalią vertę.

1. 2013 m. balandžio 10 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 294 Dėl LR Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 "Dėl žemės įvertinimo tvarkos" pakeitimo

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446059&p_query=&p_tr2=2

2. 1999m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 205 Dėl žemės įvertinimo tvarkos (nauja redakcija)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446355


Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo "Sodai" pirmininkas
Vladislovas Butkevičius

Orai

Orai Trakuose Orai Vilniuje Orai Alytuje Orai Palangoje

CURRENT MOON

Rašyti atsiliepimą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.