Naujienos

2013-05-29 Dėl LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdžio
Informuojame Jus, kad 2013 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko posėdis, kuriame vienas iš svarstomų klausimų buvo: „Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas“. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Vida Ablingienė. Lietuvos sodininkų Draugiją atstovavo Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos narys Valerijus Legatas, sodininkų bendrijos „Paežerys“ valdybos pirmininkas Adolfas Algis Slavinskas, sodininkų bendrijos „Beržas“ valdybos pirmininkas Pranas Kupčikas, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 29 d. priėmė Lietuvos sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI – 2182.

Po pakeitimų LR Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d. skelbiama, kad Bendrijos prašymu bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima, nuosavybės ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. < ... > Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamiems vandens tiekėjams.

Remiantis įstatymu Vyriausybė ar jos įgaliota institucija buvo įpareigotos iki 2013 m. sausio 1 d. nustatyti tvarką dėl bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimo. Iki šios dienos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tokios tvarkos nenustatė. Be to, paskutiniu metu peršama nuomonė (Aplinkos ministerija, Seimo narys Edvardas Žakaris), kad įstatyme numatytos tvarkos apskritai rengti nereikia.

Su malonumu Jums pranešame, kad Lietuvos sodininkų draugijos atstovai įtikino Aplinkos apsaugos komiteto narius dėl:

1. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarka turi būti parengta. Aplinkos ministras pažadėjo, kad rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais bus sudaryta darbo grupė, į kurią bus pakviesti Lietuvos sodininkų draugijos atstovai ir kuri spręs klausimą kaip tinkamai parengti ir įgyvendinti sodininkų bendrijose bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių perdavimo ir vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimo tvarką.

2. Lietuvos sodininkų draugija parengė Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d. papildymą, kuriame siūloma : „Tais atvejais, kai atliekami sodininkų bendrijose esančių žemės sklypų, besiribojančių su bendrojo naudojimo žeme, kurią sodininkų bendrija naudoja ar nuomoja iš valstybės, atliekant kadastrinius matavimus, turi būti gautas rašytinis sodininkų bendrijos valdybos ar bendrijos pirmininko sutikimas“.

Pagarbiai

Draugijos pirmininkas                                                                              Vladislovas Butkevičius

Orai

Orai Trakuose Orai Vilniuje Orai Alytuje Orai Palangoje

CURRENT MOON

Rašyti atsiliepimą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.