Naujienos

2016-04-22 DĖL SB „SODŽIUS“ NARIŲ VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO
SB „SODŽIUS" pirmininko sprendimu 2016 m. gegužės 7 d. (šeštadienį) 12 val., SB ,,Sodžius" teritorijoje, adresu: Žvejų g. 6, Trakai (SB nario J.Zelenovo sklype) , bus organizuojamas SB „Sodžius" narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Narių išstojimo ir priėmimo svarstymas.

2. SB „Sodžius" veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2015 metus

pranešėjas: SB,,Sodžius" valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius

Klausimai pranešėjui

2. SB,,Sodžius"  finansinės atskaitomybės už 2015 metus tvirtinimas

Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

3. SB,,Sodžius" revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2015 metus

Pranešėja: Susivienijimo revizijos komisijos pirmininkė Jevgenija.Filonova

Klausimai pranešėjai

4.SB,,Sodžius" 2016 metų išlaidų samatos tvirtinimas Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

5.Informacija dėl kelių perdavimo savivaldybiai .

6. Pasisakymai, diskusijos , kiti kl.

Su darbotvarkėje svarstomais dokumentų projektais galima susipažinti nuo š.m. balandžio 30 dienos www.sbsodzius.lt

Norėdami pateikti susirinkimui kitus klausimus ,prašome juos teikti raštu :Žvejų g.8,įpašto dėžutę ,arba el.paštu info@sbsodzius.lt

Susirinkus mažiau nei pusei SB,,Sodžius" narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį SB,,Sodžius"narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą šaukti š.m. gegužės 21 dieną (šeštadienį), 12 val., toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.

SB,,Sodžius" narių registracijos į susirinkimą pradžia – 11:30 Val.

Jei sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas / narys negalės dalyvauti susirinkime, jis gali įgalioti kitą asmenį atstovauti jį susirinkime. Atstovaujamasis privalo pateikti sodininkų bendrijos valdybos ar bendrijos pirmininko įgaliojimą.

.

Orai

Orai Trakuose Orai Vilniuje Orai Alytuje Orai Palangoje

CURRENT MOON

Rašyti atsiliepimą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.