Naujienos

2018-05-09 Pranešimas
DĖL SB „SODŽIUS" NARIŲ                   VISUOTINIO ATASKAITINIO     SUSIRINKIMO

 

SB „SODŽIUS" pirmininko sprendimu 2018 m. gegužės 12 d. (šeštadienį) 12 val., SB ,,Sodžius" teritorijoje, adresu (Prie mažojo tvenkinio prie skelbimų lentos ,Sodžiaus gatvėje , bus organizuojamas SB „Sodžius" narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Narių išstojimo ir priėmimo svarstymas.

2. SB „Sodžius" veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2017 metus

pranešėjas: SB,,Sodžius" valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius

Klausimai pranešėjui

2. SB,,Sodžius"  finansinės atskaitomybės už 2017 metus tvirtinimas

Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

3. SB,,Sodžius" revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2017 metus

Pranešėja: Susivienijimo revizijos komisijos pirmininkė Jevgenija.Filonova

Klausimai pranešėjai

4.SB,,Sodžius" 2018 metų išlaidų sąmatos tvirtinimas Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

5.Informacija dėl kelių perdavimo savivaldybei .

6. Pasisakymai, diskusijos , kiti kl.

Norėdami pateikti susirinkimui kitus klausimus ,prašome juos teikti raštu :Žvejų g.8,įpašto dėžutę ,arba el.paštu dainius.narkevicius@gmail.com.

Susirinkus mažiau nei pusei SB,,Sodžius" narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį SB,,Sodžius"narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą šaukti š.m. gegužės 26 dieną (šeštadienį), 12 val., toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.

SB,,Sodžius" narių registracijos į susirinkimą pradžia – 11:30 Val.

Jei sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas / narys negalės dalyvauti susirinkime, jis gali įgalioti kitą asmenį atstovauti jį susirinkime. Atstovaujamasis privalo pateikti sodininkų bendrijos valdybos ar bendrijos pirmininko įgaliojimą.

.

Orai

Orai Trakuose Orai Vilniuje Orai Alytuje Orai Palangoje

CURRENT MOON

Rašyti atsiliepimą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.